ไฮไลท์ ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ - ลอสแอนเจลิส คลิปเปอร์ส 30 พ.ย. 542 00:00 น.
x
x