อยากฉลาดต้องกินปลา อยากลิ้นชาต้องกินเรา
x
x

อยากฉลาดต้องกินปลา อยากลิ้นชาต้องกินเรา