ไม่สบายเหลอ ให้ดูหน่อยจิ๊
x
x

ไม่สบายเหลอ ให้ดูหน่อยจิ๊