x
x

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับฟุตบอล

 

เกร็ดความรู้กีฬาฟุตบอล
ผู้คิดค้นใบเหลือง-ใบแดง ในกีฬาฟุตบอล

เคน แอสตัน สิงห์เชิ้ตด าจากแดนผู้ดีซึ่งคิดค้นใบแดง-ใบเหลือง ไอเดียการแจกใบแดง-ใบเหลือง ในการแข่งขันฟุตบอล เกิดจากความคิดริ่เริ่มของบุรุษที่มีนามว่า เคน แอสตัน สิงห์เชิ้ตดาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากแดนผู้ดี โดยแอสตันได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการแข่งขันฟุตบอลโลกถึง 3 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 1966 1970 และ1974 ตามล าดับ นอกจากนี้ เขายังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการผู้ตัดสินของฟีฟ่าเป็นเวลา 8 ปีด้วย แอสตันเผยว่า เขาได้ไอเดียการทาใบแดง-ใบเหลือง มาจากสัญญาณไฟจราจร ขณะที่นั่งอยู่ในรถซึ่งติดอยู่บริเวณสี่แยกในวันหนึ่งโดยเขาคิดว่า น่าจะมีการนาสัญลักษณ์สีแดงและสีเหลืองของไฟสัญญาณ
จราจรมาปรับใช้กับการแข่งขันฟุตบอล โดยให้สีเหลืองแทนการเตือนนักเตะที่มีการประพฤติผิดในระหว่าง
เกมการแข่งขัน และสีแดงเป็นการไล่ออกในกรณีที่เป็นการกระทำผิดขั้นรุนแรง ทั้งนี้ การใช้ใบแดง-ใบเหลือง เป็นสัญลักษณ์แทนค าพูดจากปากของกรรมการยังสามารถช่วยลดโอกาสในการประทะคารมระหว่างนักเตะที่โดนใบแดง-ใบเหลือง กับกรรมการ ซึ่งบางครั้งอาจจะถูกมองว่าพูดจายั่วยุนักเตะ และยังช่วยตัดปัญหาเรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสารในกรณีที่นักเตะ และกรรมการพูดกันคนละภาษาได้อีกด้วย เนื่องจากใบแดง-ใบเหลือง ถือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากล แอสตันและเพื่อนผู้ตัดสินในฟีฟ่าเริ่มนำใบแดง-ใบเหลืองมาใช้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 1970 ซึ่งเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่า กฎเกณฑ์ดังกล่าวยังมิได้ถูกบรรจุไว้ในกฎกติกาสากลของการแข่งขันฟุตบอลจวบจนกระทั่งปี 1992 จึงเริ่มมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ที่มา : http://gatangrattapol.wordpress.com