x
x

เมสซี่จ่ายเงินเดือนการ์ดแทนสมาคม

"ลีโอ เมสซี่" ออกเงินส่วนตัวจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยของ

ทีมชาติอาเจนติน่ามาเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว

 

สมาคมไม่จ่าย เพราะมีปัญหาเรื่องการเงิน เมสซี่เลยจ่ายให้!